Doelstelling

De Woonvorm biedt algemene ondersteunende begeleiding (individueel en in groepsverband) ondersteunende begeleiding dag (in de vorm van een huiskamerproject), verblijf, verpleging, aan volwassen mensen met een verstandelijke beperking.

Wij willen bereiken dat de bewoners van D'Oale Kazerne:

  • Zich naar vermogen ontwikkelen tot deelnemers aan de maatschappij;
  • Eigen keuzes kunnen maken;
  • De regie van eigen leven in eigen hand kunnen hebben;
  • Zich veilig voelen;
  • Zich goed voelen.

Dit alles willen wij zo veel mogelijk realiseren binnen deze kleinschalige woonvorm.

 

Capaciteit: de woonvorm  beschikt over 8 appartementen