Visie

De Kazerne beschouwt mensen met een beperking of handicap als mensen met mogelijkheden. De Kazerne doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden, waarover de bewoners beschikken. Daar waar mogelijk voeren de bewoners de regie over het eigen leven, daarbij ondersteund door De Kazerne. Wij willen naast, en waar mogelijk, achter de bewoners staan. 

Het werken in een driehoek staat centraal, een goede relatie en afstemming tussen bewoner, ouders en familieleden en de begeleiding.

De Kazerne schept de voorwaarden om bewoners het leven te laten leiden dat zij wensen. De primaire verantwoordelijkheid van De Kazerne hierin is zo helder mogelijk te krijgen wanneer de bewoners wel en geen ondersteuning wensen en de bewoners zoveel mogelijk zelf keuzes te laten maken.

De Kazerne heeft de functie van vangnet, waardoor bewoners ook risico’s kunnen en durven nemen. De Kazerne kan natuurlijk niet alles voor zijn en voorkomen. De Kazerne probeert waar mogelijk wel (bij) te sturen en samen met de bewoners beslissingen te nemen.

Mensen met een handicap hebben een veilig klimaat nodig. De Kazerne biedt zorg in de betekenis van ‘waken over’. De Kazerne wil niet betuttelen, maar biedt aandacht met respect en heeft respect voor de wensen van bewoners.

Mensen met een verstandelijke beperking maken keuzes op basis van hun ervaringen uit het verleden. Zij hebben moeite zich een beeld van de mogelijke toekomst te vormen. De Kazerne probeert de mogelijkheden voor de bewoners in beelden te vertalen, om hen toch in staat te stellen zelf keuzes te maken en te verwoorden